YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 39 trang 43 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 39 tr 43 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Cho đa thức: \(P\left( x \right) = 2 + 5{x^2} - 3{{\rm{x}}^3} + 4{{\rm{x}}^2} - 2{\rm{x}} - {x^3} + 6{{\rm{x}}^5}\)

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của P(x) theo lũy thừa giảm của biến

b) Viết các hệ số khác 0 của đa thức P(x)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 

\(\begin{array}{l} P\left( x \right) = 2 + 5{x^2} - 3{{\rm{x}}^3} + 4{{\rm{x}}^2} - 2{\rm{x}} - {x^3} + 6{{\rm{x}}^5}\\ = 6{{\rm{x}}^5} - 4{x^3} + 9{x^2} - 2{\rm{x + }}2 \end{array}\)

b) Hệ số cao nhất của đa thức là 6

Hệ số của \(x^3\) là -4

Hệ số của \(x^2\) là 9

Hệ số của \(x\) là -2

Hệ số tự do của đa thức là 2

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 43 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON