Bài tập 39 trang 43 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 39 tr 43 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Cho đa thức: \(P\left( x \right) = 2 + 5{x^2} - 3{{\rm{x}}^3} + 4{{\rm{x}}^2} - 2{\rm{x}} - {x^3} + 6{{\rm{x}}^5}\)

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của P(x) theo lũy thừa giảm của biến

b) Viết các hệ số khác 0 của đa thức P(x)

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 

\(\begin{array}{l} P\left( x \right) = 2 + 5{x^2} - 3{{\rm{x}}^3} + 4{{\rm{x}}^2} - 2{\rm{x}} - {x^3} + 6{{\rm{x}}^5}\\ = 6{{\rm{x}}^5} - 4{x^3} + 9{x^2} - 2{\rm{x + }}2 \end{array}\)

b) Hệ số cao nhất của đa thức là 6

Hệ số của \(x^3\) là -4

Hệ số của \(x^2\) là 9

Hệ số của \(x\) là -2

Hệ số tự do của đa thức là 2

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 43 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 39 trang 43 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho đa thức A = x4 - 4x3 + x -3x2 + 1. Tính giá trị của A tại x = -2

  • A. A = -35
  • B. A = 53
  • C. A = 33
  • D. A = 35
 • sap sua

  Thu gọn đa thức:

  a) 2xy2.(-\(\dfrac{1}{3}\). x2y3)3

  b) (-\(\dfrac{1}{2}\)x2y).(-\(\dfrac{2}{3}\).x2y3)3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức theo lũy thừa tăng dần của biến: tìm bậc, hệ số cao nhất và hệ số tự do

  a) \(3x^5-2x^2+x^4-\dfrac{1}{2}x-x^5+x^2-3x^4-1\)

  b) \(2x^4-2x^2+4x^5+3x^2-x+x^2+1-x^4-2x^5\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  143. Tính: a) \(-6x^n.y^n.\left(-\dfrac{1}{18}x^{2-n}+\dfrac{1}{72}y^{5-n}\right)\)

  b) \(\left(5x^2-2y^2-2xy\right)\left(-xy-x^2+7y^2\right)\)

  144. Tìm x từ đẳng thức:

  a) \(\left(3x-2\right)\left(2x+3\right)-\left(6x^2-85\right)-99=0\)

  b) \(2x+2\left\{-\left[-x+3\left(x-3\right)\right]\right\}=2\)

  145. Đơn giản các biểu thức:

  \(A\left(x,y\right)=5x\left(2x^n-y^{n-1}\right)-2x\left(x^n-3y^{n-1}\right)+4x\left(x^n-5y^{n-1}\right)\)

  \(B\left(x,y\right)=1,4x.\left(0,5x-0,3y\right)-5\left(0,4y^2-4xy\right)+0,2y\left(8y+5x\right)\)

  146. Thực hiện phép tính:

  a) \(A=3x^{n-2}\left(x^{n+2}-y^{n+2}\right)+y^{n+2}\left(3x^{n+2}-y^{n+2}\right)\)

  b) Tính giá trị:

  \(B=\left(x^2y+y^3\right)\left(x^2+y^2\right)-y\left(x^4+y^4\right)\)với \(x=0,5;y=2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Cho đa thức P(x) = 6x5+7x3-3x+\(\dfrac{1}{2}\)

  - P(x) đã là đa thức thu gọn chưa? Chỉ rõ bậc của đa thức đó.

  Điền nội dung vào các ô trống trong bảng sau:

  Đơn thức 6x5 7x3 - 3x \(\dfrac{1}{2}\)
  Hệ số của đơn thức ................. ................. ................. ...................

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Tính giá trị của đa thức su tại y=-1

  S(y)= y100 + y98 + y96+....+y2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn