Bài tập 39 trang 43 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 39 tr 43 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Cho đa thức: \(P\left( x \right) = 2 + 5{x^2} - 3{{\rm{x}}^3} + 4{{\rm{x}}^2} - 2{\rm{x}} - {x^3} + 6{{\rm{x}}^5}\)

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của P(x) theo lũy thừa giảm của biến

b) Viết các hệ số khác 0 của đa thức P(x)

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 

\(\begin{array}{l} P\left( x \right) = 2 + 5{x^2} - 3{{\rm{x}}^3} + 4{{\rm{x}}^2} - 2{\rm{x}} - {x^3} + 6{{\rm{x}}^5}\\ = 6{{\rm{x}}^5} - 4{x^3} + 9{x^2} - 2{\rm{x + }}2 \end{array}\)

b) Hệ số cao nhất của đa thức là 6

Hệ số của \(x^3\) là -4

Hệ số của \(x^2\) là 9

Hệ số của \(x\) là -2

Hệ số tự do của đa thức là 2

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 43 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 39 trang 43 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho đa thức A = x4 - 4x3 + x -3x2 + 1. Tính giá trị của A tại x = -2

  • A. A = -35
  • B. A = 53
  • C. A = 33
  • D. A = 35

Được đề xuất cho bạn