YOMEDIA
UREKA

Bài tập 13 trang 12 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 13 tr 12 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tính:

a) \(\frac{-3}{4}. \frac{12}{-5}. (\frac{-25}{6})\).

b)  \((-2). \frac{-38}{21} .\frac{-7}{4} . (-\frac{3}{8})\).

c) \((\frac{11}{12}: \frac{33}{16}).\frac{3}{5}\).

d) \(\frac{7}{23} . \left [ (-\frac{8}{6}) - \frac{45}{18} \right ]\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

Câu a:

  = .

Câu b:

  = .    

Câu c:

  = .   

Câu d:

  = .           

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 12 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF