ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm x biết x:(3/4)^3=(3/4)^2

Tìm x, biết:

a) x : \(\left(\dfrac{3}{4}\right)^3\)= \(\left(\dfrac{3}{4}\right)^2\) b) \(\left(\dfrac{2}{5}\right)^5\). x = \(\left(\dfrac{2}{5}\right)^8\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (5)

 
 
 
 • a) x : \(\left(\dfrac{3}{4}\right)^3=\left(\dfrac{3}{4}\right)^2\)

  x = \(\left(\dfrac{3}{4}\right)^2.\left(\dfrac{3}{4}\right)^3\)

  x =\(\left(\dfrac{3}{4}\right)^5\)

  Vậy x =\(\left(\dfrac{3}{4}\right)^5\)

  b) \(\left(\dfrac{2}{5}\right)^5.x=\left(\dfrac{2}{5}\right)^8\)

  \(x=\left(\dfrac{2}{5}\right)^8:\left(\dfrac{2}{5}\right)^5\)

  \(x=\left(\dfrac{2}{5}\right)^3\)

  Vậy \(x=\left(\dfrac{2}{5}\right)^3\)

    bởi Trương Quang Tín 13/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 Tìm x biết :

  a) \(\left(5x+1\right)^2\) = \(\dfrac{36}{49}\)

  b) \(\left(x-\dfrac{2}{9}\right)^3\) = \(\left(\dfrac{2}{3}\right)^6\)

  c) \(\left(8x-1\right)^{2n+1}\) = \(5^{2n+1}\) \(\left(n\in N\right)\)

    bởi thanh duy 13/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) \(\left(5x+1\right)^2=\dfrac{36}{49}\)

  \(\left(5x+1\right)^2=\left(\pm\dfrac{6}{9}\right)\)\(^2\)

  \(5x+1=\pm\dfrac{6}{9}\)

  +) \(5x+1=\dfrac{6}{9}\)

  \(5x=\dfrac{6}{9}-1=\dfrac{6}{9}-\dfrac{9}{9}\)

  \(5x=\dfrac{-5}{9}\)

  \(x=\dfrac{-5}{9}:5=\dfrac{-1}{45}\)

  +) \(5x+1=\dfrac{-6}{9}\)

  \(5x=\dfrac{-6}{9}-1=\dfrac{-6}{9}-\dfrac{9}{9}\)

  \(5x=\dfrac{-5}{3}\)

  \(x=\dfrac{-5}{3}:5=\dfrac{-5}{15}\)

  vậy \(x\in\left\{\dfrac{-5}{15};\dfrac{-1}{45}\right\}\)

    bởi Cù Thúy Hạnh 14/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1: Tìm x

  a) \(\left(x-2\right)^4=256\)

  b) \(\frac{x^4}{256}=81\)

  c) \(125\left(x+\frac{4}{5}\right)^3=729\)

  e) \(7^x+2+7x=50\)

  f) \(9.13^{x-1}+\frac{4}{169}.13^{x+1}=2197\)

    bởi Mai Thuy 14/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • c) \(125\left(x+\dfrac{4}{5}\right)^3=729\)

  \(\left(x+\dfrac{4}{5}\right)^3=729:125=\dfrac{729}{125}\)

  \(\left(x+\dfrac{4}{5}\right)^3=\left(\dfrac{9}{5}\right)^3\)

  \(x+\dfrac{4}{5}=\dfrac{9}{5}\)

  x = \(\dfrac{9}{5}-\dfrac{4}{5}\)

  x \(=1\)

    bởi nguyễn ngọc bảo châu 15/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1