Tìm x biết 3^3+4^3+...+(x+1)^3=6075

bởi Lê Gia Bảo 21/09/2018

33 + 43+53+.....+(x+1)3 =6075

help

mai nộp rồi

Câu trả lời (1)

 • 33 + 43 + 53 + ... + (x + 1)3 = 6075

  \(\Rightarrow\) 13 + 23 + 33 + ... + (x + 1)3 = 6075 + 13 + 23

  \(\Rightarrow\) (1 + 2 + 3 + ... + x + 1)2 = 6084

  \(\Rightarrow\) (1 + x + 1) . (x + 1) : 2 = 78 hoặc -78. Nhưng kết quả phải là 1 số tự nhiên nên (1 + x + 1) . (x + 1) = 78

  \(\Rightarrow\) (2 + x) . (x + 1) = 156

  \(\Rightarrow\) (2 + x) . (x + 1) = (11 + 2) . (11 + 1)

  \(\Rightarrow\) x = 11

  bởi Đăng Hải 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan