YOMEDIA

pham Thi Thu Thuy's Profile

pham Thi Thu Thuy

pham Thi Thu Thuy

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 66
Điểm 346
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (81)

 • pham Thi Thu Thuy đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh M là trung điểm của EF biết đoạn thẳng AF vuông góc AC và AF= AC Cách đây 11 tháng

  là sao

 • pham Thi Thu Thuy đã đặt câu hỏi: Giúp tớ bài này với Cách đây 11 tháng

  Cho tam giác ABC . Trên nửa mặt phẳng chứa đỉnh C có bờ là đường thẳng AB, ta kẻ đường thẳng AE vuông góc với AB và AE = AB . Trên nửa mặt phẳng chứa đỉnh B có bờ là đường thẳng AC, ta kẻ đoạn thẳng AF vuông góc AC và AF= AC . Kẻ AD vuông góc BC (D thuộc BC). EF cắt AD ở M . Chứng minh rằng:  

  a) M là trung điểm của EF

  b) FB vuông góc EC và FB = EC

 • pham Thi Thu Thuy đã trả lời trong câu hỏi: giai dung em vs Cách đây 11 tháng

  670

 • pham Thi Thu Thuy đã trả lời trong câu hỏi: K b Cách đây 11 tháng

  (4/9)^2

 • pham Thi Thu Thuy đã trả lời trong câu hỏi: giai dung em vs Cách đây 11 tháng

  2

 • pham Thi Thu Thuy đã trả lời trong câu hỏi: Toán lớp 7 Cách đây 11 tháng

  a) Ta có: |x-2| lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x

  Suy ra: -|x-2| bé hơn hoặc bằng 0

  Suy ra: 3-|x-2| bé hơn hoặc bằng 3

  Vậy giá trị lớn nhất của C là 3

  b) Ta có: |x+1,5| lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x

  Suy ra: |x+1,5|-4,5 lớn hơn hoặc bằng -4,5

  Vậy giá trị nhỏ nhất của C là -4,5 

 • pham Thi Thu Thuy đã đặt câu hỏi: Giúp tớ bài này với Cách đây 11 tháng

  Tìm một số hình ảnh về hai góc đối đỉnh ngoài thực tế

 • pham Thi Thu Thuy đã trả lời trong câu hỏi: Nêu tác dụng ròng rọc Cách đây 12 tháng

  đổi hướng, giảm sức

 • pham Thi Thu Thuy đã trả lời trong câu hỏi: Trên vỏ một túi bột giặt có ghi 1 kg cho biết điều gì? Cách đây 12 tháng

  khối lượng của bột giặc trong túi

 • pham Thi Thu Thuy đã trả lời trong câu hỏi: Tốc độ bay hơi của nước trong cốc càng lớn khi Cách đây 12 tháng

  a

Điểm thưởng gần đây (83)

 • pham Thi Thu Thuy: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • pham Thi Thu Thuy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
 • pham Thi Thu Thuy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • pham Thi Thu Thuy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • pham Thi Thu Thuy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • pham Thi Thu Thuy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • pham Thi Thu Thuy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • pham Thi Thu Thuy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • pham Thi Thu Thuy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
 • pham Thi Thu Thuy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng