Vũ Thị Huyền Trang's Profile

 Vũ Thị Huyền Trang

Vũ Thị Huyền Trang

01/01/1970

Số câu hỏi 11
Số câu trả lời 4
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (18)

 • Vũ Thị Huyền Trang đã đặt câu hỏi: Toán học lớp 5 Cách đây 6 tháng

  Lãi suất tiết kiệm có kì hạn 3 tháng là 0,6% 1 tháng . hỏi 1 người gửi 50 000 000 đòng sau 3 tháng thì thu được bao nhiêu tiền gốc và lãi ?

 • Vũ Thị Huyền Trang đã đặt câu hỏi: Giusp mk vs ạk Cách đây 7 tháng

  Chứng minh rằng các tổng và hiệu sau chia hết cho 10 

  481^n+1999^1999

  16^2001-8^2000

  19^^2005+11^2004

  17^5+24^4-13^21

 • Vũ Thị Huyền Trang đã đặt câu hỏi: Tính Biểu thức Cách đây 7 tháng

  Cho S = 7+10+13+.....+97+100

  a) tổng trên có bao nhiêu số hạng 

  b) tìm số hạng thứ 22

  c) tính S

 • Vũ Thị Huyền Trang đã đặt câu hỏi: Toán học lớp 6 Cách đây 7 tháng

  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A= 2009-1005:(999-x) với x thuộc N

 • Vũ Thị Huyền Trang đã đặt câu hỏi: Dãy số lớp 6 Cách đây 7 tháng