YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 101 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 tr 101 sách GK Toán GT lớp 12

Sử dụng phương pháp biến số, hãy tính:

a)  \(\small \int (1-x)^9dx\) (đặt u =1-x)

b)  \(\small \int x(1+x^2)^\frac{3}{2} dx\)​ (đặt u = 1 +  x2).

c)  \(\small \int cos^3x.sinxdx\) (đặt t = cosx).

d)  \(\int \frac{dx}{e^{x}+e^{-x}+2}\)  đặt u= ex +1).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Nhận xét:

Đề bài yêu cầu tính cầu tính nguyên hàm của hàm số bằng phương pháp đổi biến số và cả 4 câu a, b, c, d đều cho sẵn cách đặt biến số mới.

Lời giải:

Dưới đây là lời giải chi tiết bài 3, sẽ giúp các em từng bước làm quen với cách tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số:

Câu a:

Đặt: \(u = 1 - x \Rightarrow du = - dx \Rightarrow dx = - du\)

\(\int {{{(1 - x)}^9}dx} = - \int {{u^9}du} = - \frac{{{u^{10}}}}{{10}} + C = - \frac{1}{{10}}{(1 - x)^{10}} + C.\)

Câu b:

Đặt: \(u = 1 + {x^2} \Rightarrow du = 2xdx \Rightarrow xdx = \frac{1}{2}du\)

\(\int {x{{(1 + {x^2})}^{\frac{3}{2}}}dx} = \frac{1}{2}\int {{u^{\frac{3}{2}}}du} = \frac{1}{5}{u^{\frac{5}{2}}} + C = \frac{1}{5}{(1 + {x^2})^{\frac{5}{2}}} + C.\)

Câu c:

Đặt: \(t = \cos x \Rightarrow dt = - \sin xdx \Rightarrow \sin xdx = - dt\)

\(\int {{{\cos }^3}x.\sin xdx} = - \int {{t^3}dt} = - \frac{{{t^4}}}{4} + C = - \frac{1}{4}{\cos ^4}x + C.\)

Câu d:

Ta có: \(\int {\frac{{dx}}{{{e^x} + {e^{ - x}} + 2}} = \int {\frac{{{e^x}dx}}{{{e^{2x}} + 2.{e^x} + 1}}} = \int {\frac{{{e^x}dx}}{{{{({e^x} + 1)}^2}}}} }\)

Đặt \(t = {e^x} + 1 \Rightarrow dt = {e^x}dx\)

Suy ra: \(I = \int {\frac{{dt}}{{{t^2}}} = - \frac{1}{t} + C = - \frac{1}{{{e^x} + 1}} + C.}\)

 

-- Mod Toán 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 101 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON