YOMEDIA
NONE

Bài tập 3.13 trang 165 SBT Toán 12

Giải bài 3.13 tr 165 SBT Toán 12

\(\mathop \smallint \nolimits (x + 1)\sin xdx\) bằng

A. \((x + 1)\cos x + \sin x + C\)

B. \( - (x + 1)\cos x + \sin x + C\)

C. \( - (x + 1)\sin x + \cos x + C\)

D. \((x + 1)\cos x - \sin x + C\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Đặt \(\left\{ \begin{array}{l}
u = x + 1\\
dv = sinxdx
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
du = dx\\
v =  - cosx
\end{array} \right.\)

\(\mathop \smallint \nolimits (x + 1)\sin xdx =  - (x + 1)\cos x + \mathop \smallint \nolimits \cos xdx =  - (x + 1)\cos x + \sin x + C\)

Chọn đáp án B

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.13 trang 165 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON