YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 140 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 1 tr 140 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số \(f(x) = x^3 + 2x - 1\) tại \(x_0 = 3\).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hàm số f(x) = x3 + 2x - 1 xác định trên \(\mathbb{R}\)

Ta có \(\underset{x\rightarrow 3}{lim}f(x)= \underset{x\rightarrow 3}{lim}(x^3+2x-1)=32\)

\(f(3)=3^3+2.3-1=32\)

Do đó \(\underset{x\rightarrow 3}{lim}f(x)=f(3)\)

Vậy hàm số f(x) = x3 + 2x - 1 liên tục tại x0 = 3.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 140 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON