AMBIENT

Bài tập 4 trang 141 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 4 tr 141 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho hàm số  \(f(x) =\frac{x +1}{x^{2}+x-6}\) và \(g(x) = tanx + sin x\).

Với mỗi hàm số, hãy xác định các khoảng trên đó hàm số liên tục.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Hàm số \(f(x) =\frac{x+1}{x^2+x-6}\) xác định khi \(x^2+x-6\neq 0\)

Vậy hàm số liên tục trên \(\mathbb{R} \setminus \left \{ -3;2 \right \}\).

Hàm số \(g(x)=tanx+sinx\) xác định khi \(cosx\neq 0\Leftrightarrow x\neq \frac{\pi }{2}+k\pi, k\in \mathbb{Z}.\)

Vậy hàm số liên tục trên \(\mathbb{R} \setminus \left \{ x= \frac{\pi }{2}+k\pi, k\in \mathbb{Z} \right \}.\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 141 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Yee Trinh

  1.Trong các hàm số sau , hàm nào liên tục trên tập R?
  A.f(x)=(x+1)/(x^2+1)                                      B.f(x)=(x^2+1)/(x-1)                    
  C.f(x)=   (x-1)/(x+1)                                                 D.f(x)=(x+1)/(x-1)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>