ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 141 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 5 tr 141 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Ý kiến sau đúng hay sai ?

"Nếu hàm số \(y = f(x)\) liên tục tại điểm \(x_0\) còn hàm số \(y = g(x)\) không liên tục tại x0, thì \(y = f(x) + g(x)\) là một hàm số không liên tục tại \(x_0\).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Nếu không tồn tại \(\lim_{x\rightarrow x_0}g(x)\) thì rõ ràng ta thấy \(y=f(x)+g(x)\) không liên tục tại x0.

Nếu tồn tại \(\lim_{x\rightarrow x_0}g(x)\) và \(\lim_{x\rightarrow x_0}g(x)\neq g(x_0)\), thì khi đó ta có:

\(\lim_{x\rightarrow x_0}(f(x)+g(x))=\lim_{x\rightarrow x_0}f(x)+\lim_{x\rightarrow x_0}g(x) \neq f(x_0)+g(x_0)\)

⇒ hàm số \(y=f(x)+g(x)\) không liên tục tại x0.

⇒ Ý kiến đúng

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 141 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lâm Oanh

  Bài 3

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Lệ Diễm

  (I) f(x) liên tục tại x = 2

  (II) f(x) gián đoạn tại x = 2

  (III) f(x) liên tục trên đoạn [-2, 2]

  A. Chỉ (I) và (III)               B. Chỉ (I)               

  C. Chỉ (II)                         D. Chỉ (II) và (III)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  I. f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có nghiệm

  II. f(x) không liên tục trên [a;b] và f(a).f(b) ≥ 0 thì phương trình f(x) = 0 vô nghiệm

  A. Chỉ I đúng                    B. Chỉ II đúng             

  C. Cả I và II đúng             D. Cả I và II sai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1