YOMEDIA
UREKA

Bài tập 5 trang 141 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 5 tr 141 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Ý kiến sau đúng hay sai ?

"Nếu hàm số \(y = f(x)\) liên tục tại điểm \(x_0\) còn hàm số \(y = g(x)\) không liên tục tại x0, thì \(y = f(x) + g(x)\) là một hàm số không liên tục tại \(x_0\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nếu không tồn tại \(\lim_{x\rightarrow x_0}g(x)\) thì rõ ràng ta thấy \(y=f(x)+g(x)\) không liên tục tại x0.

Nếu tồn tại \(\lim_{x\rightarrow x_0}g(x)\) và \(\lim_{x\rightarrow x_0}g(x)\neq g(x_0)\), thì khi đó ta có:

\(\lim_{x\rightarrow x_0}(f(x)+g(x))=\lim_{x\rightarrow x_0}f(x)+\lim_{x\rightarrow x_0}g(x) \neq f(x_0)+g(x_0)\)

⇒ hàm số \(y=f(x)+g(x)\) không liên tục tại x0.

⇒ Ý kiến đúng

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 141 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF