Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 17 Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc nước ta là:

  • A. Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang.
  • B. Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình.
  • C. Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái.
  • D. Sơn La, Điện Biên,Phú Thọ, Hà Giang.
 • Câu 2:

  Nguyên nhân chủ yếu làm cho tài nguyên rừng của Trung du và miền núi Bắc Bộ bị suy thoái là:

  • A. Khí hậu toàn cầu nóng dần lên.    
  • B. Độ dốc của địa hình lớn
  • C. Lượng mưa ngày càng giảm sút.   
  • D. Nạn du canh, du cư
 • Câu 3:

  Khoáng sản nào sau đây không tập trung nhiều ở Trung du và miền núi Bắc bộ?

  • A. Sắt.
  • B. Đồng.         
  • C. Bôxit.         
  • D. Pyrit
 • Câu 4:

  Trung du và miền núi Bắc Bộ có kiểu khí hậu

  • A. Nhiệt đới ẩm gió mùa.
  • B. Nhiệt đới ẩm giò mùa, mùa đông ấm
  • C. Nhiệt đới ẩm gió mùa, mùa đông lạnh
  • D. Cận xích đạo, mùa hạ có mưa phùn
 • Câu 5:

  Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc ít người

  • A. Tày, Ba Na, Hoa.  
  • B. Thái, Vân Kiều, Dao
  • C. Tày, Nùng, M'nông           
  • D. Tày, Nùng, Mông

Được đề xuất cho bạn