Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 30 Thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Cây công nghiệp lâu năm nào trồng được ở Tây Nguyên

  • A. Cây nhiệt đới
  • B. Cây cận nhiệt
  • C. A,B đúng
  • D. A, B sai
 • Câu 2:

  Loại cây nào trồng được Trung du và miền núi Bắc Bộ và cả Tây Nguyên

  • A. Cà phê, Chè, Cao su
  • B. Chè, Cà phê, Quế, Hồi, Sơn
  • C. Điều, Hồ tiêu, Cà phê, Chè, Cao su
  • D. Chè, Cà phê
 • Câu 3:

  Tổng diện tích sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên là: 

  • A.  632.9 nghìn ha
  • B. 532 nghìn ha
  • C. 832.9 nghìn ha
  • D.  132.9 nghìn ha
 • Câu 4:

  Tổng diện tích sản xuất cây công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là: 

  • A. 79.4 nghìn ha
  • B. 569.4 nghìn ha
  • C. 69.4 nghìn ha
  • D. 239.4 nghìn ha
 • Câu 5:

  Cây công nghiệp lâu năm chủ lực của Tây Nguyên là

  • A. chè
  • B. cà phê
  • C. cao su
  • D. điều
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn