ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 34 Thực hành Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Khai thác dầu khí, điện, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm
  • B. Điện, khia thác dầu khí, nông nghiệp
  • C. Xây dựng, nông nghiệp, chế biến thực phẩm
  • D. Khai thác, nông nghiệp, xây dựng
  • A. Chế biến thực phẩm, dệt may, xây dựng
  • B. Vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, dệt may
  • C. Điện, khai thác, chế biến thực phẩm
  • D. Xây dựng, điện, dệt may
   
   
  • A. Động cơ điêden, sản lượng điện, quần áo may sẵn
  • B. Điện, quần áo may sẵn, bia
  • C. Dầu thô, động cơ điêden, sơn hóa học, 
  • D. Dầu thô, động cơ điêden, sơn hóa học, sản lượng điện, quần áo may sẵn, bia
  • A. 48.1
  • B. 50
  • C. 21.9
  • D. 5.8
  • A. Dệt may, chế biến lương thực thực phẩm 
  • B. Xây dựng, khai thác
  • C. Điện, xây dựng, dệt may
  • D. Chế biến thực phẩm, khai thác
 

 

YOMEDIA
1=>1