Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 34 Thực hành Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng tài nguyên có sẵn trong vùng: 

  • A. Khai thác dầu khí, điện, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm
  • B. Điện, khia thác dầu khí, nông nghiệp
  • C. Xây dựng, nông nghiệp, chế biến thực phẩm
  • D. Khai thác, nông nghiệp, xây dựng
 • Câu 2:

  Ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động

  • A. Chế biến thực phẩm, dệt may, xây dựng
  • B. Vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, dệt may
  • C. Điện, khai thác, chế biến thực phẩm
  • D. Xây dựng, điện, dệt may
 • Câu 3:

  Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về các sản phẩm

  • A. Động cơ điêden, sản lượng điện, quần áo may sẵn
  • B. Điện, quần áo may sẵn, bia
  • C. Dầu thô, động cơ điêden, sơn hóa học, 
  • D. Dầu thô, động cơ điêden, sơn hóa học, sản lượng điện, quần áo may sẵn, bia
 • Câu 4:

  Tỉ trọng công nghiệp ở Đông Nam Bộ là bao nhiêu? 

  • A. 48.1
  • B. 50
  • C. 21.9
  • D. 5.8
 • Câu 5:

  Các ngành công nghiệp đòi hỏi công nghệ kĩ thuật cao: 

  • A. Dệt may, chế biến lương thực thực phẩm 
  • B. Xây dựng, khai thác
  • C. Điện, xây dựng, dệt may
  • D. Chế biến thực phẩm, khai thác

Được đề xuất cho bạn