Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 38 hát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Số lượng các tỉnh thành phố nằm giáp biển

  • A. 21
  • B. 18
  • C. 31
  • D. 28
 • Câu 2:

  Chiều dài đường bờ biển nước ta: 

  • A. 3620km
  • B. 3206km
  • C. 3602km
  • D. 3260km
 • Câu 3:

  Nước ta có khoảng 4000 đảo lớn nhỏ, phân bố tập trung ở vùng biển các tỉnh: 

  • A. Quảng Ninh, Quảng Bình, Bình Định, Hà Tiên
  • B. Quảng Ninh, Khánh Hòa, Hải Phòng, Nha Trang, Hà Tiên
  • C. Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Ninh
  • D. Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Nha Trang, Hà Tiên
 • Câu 4:

  Hoạt động khai thác hải sản ở nước ta còn bất hợp lí nào? 

  • A. Chỉ tập trung phía Nam, chưa khai thác nhiều ở phía Bắc
  • B. Chỉ khai thác ở vùng nội thủy
  • C. Số dân hoạt động khai thác quá ít
  • D. Khai thác ở ven bờ cao gấp 2 lần khả năng cho phép
 • Câu 5:

  Nước ta khai thác khoáng sản ở biển nào? 

  • A. Dầu mỏ, than, muối, sắt
  • B. Dầu khí, muối, cát
  • C. Dầu khí, thiết, titan
  • D. Titan, muối, cát, thủy tinh

Được đề xuất cho bạn