YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 38 hát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 3620km
  • B. 3206km
  • C. 3602km
  • D. 3260km
 • Câu 2:

  Vùng biển nước ta được cấu thành từ các bộ phận: 

  • A. 2 bộ phận
  • B. 3 bộ phận
  • C. 4 bộ phận 
  • D. 5 bộ phận
 • Câu 3:

  Chiều dài đường bờ biển và diện tích vùng biển của nước ta tương ứng là: 

  • A. 3 160km và khoảng 0,5 triệu km2
  • B. 3 260km và khoảng 1 triệu km2
  • C. 3 460km và khoảng 2 triệu km
  • D. 2 360km và khoảng 1,0 triệu km2
 • Câu 4:

  Hệ thống đảo ven bờ nước ta phân bố tập trung nhất ở vùng biển thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

  • A. Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bình Định, Cà Mau.
  • B. Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Sóc Trăng.
  • C. Thái Bình, Phú Yên, Ninh Thuận, Bạc Liêu. 
  • D. Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang.
 • Câu 5:

  Đi từ đất liền ra đến ranh giới vùng biển quốc tế, các bộ phận của vùng biển nước ta lần lượt là: 

  • A. lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, nội thủy, đặc quyền kinh tế.
  • B. tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải, đặc quyền kinh tế, nội thủy.
  • C. nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế. 
  • D. đặc quyền kinh tế, nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải.
 • Câu 6:

  Một trong những hoạt động đang được ưu tiên của ngành thủy sản nước ta hiện nay là: 

  • A. phát triển khai thác hải sản xa bờ.
  • B. tập trung khai thác hải sản ven bờ.
  • C. đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 
  • D. hình thành các cảng cá dọc bờ biển.
 • Câu 7:

  Du lịch biển của nước ta hiện nay mới chỉ chủ yếu tập trung khai thác hoạt động: 

  • A. thể thao trên biển.
  • B. tắm biển.
  • C. lặn biển. 
  • D. khám phá các đảo.
 • Câu 8:

  Bờ biển nước ta kéo dài khoảng 3260 km từ: 

  • A. Móng Cái đến Vũng Tàu.
  • B. Vũng Tàu đến Mũi Cà Mau.
  • C. Mũi Cà Mau đến Hà Tiên. 
  • D. Móng Cái đến Hà Tiên.
 • Câu 9:

  Nước ta có bao nhiêu hòn đảo: 

  • A. 2000
  • B. 3000
  • C. 4000 
  • D. 5000
 • Câu 10:

  Dọc bờ biển nước ta có: 

  • A. Dưới 100 bãi tắm
  • B. 100 – 110 bãi tắm
  • C. 110 – 120 bãi tắm 
  • D. Trên 120 bãi tắm

 

YOMEDIA