Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 32 Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, công nghiệp ở Đông Nam Bộ

  • A. tăng trưởng nhanh. 
  • B. cơ cấu sản xuất cân đối. 
  • C. đã hình thành một số ngành hiện đại. 
  • D. phân bố chủ yếu ở Sài Gòn - Chợ Lớn.
 • Câu 2:

  Cây cao su được trồng chủ yếu ở Đông Nam Bộ do có nhiều điều kiện thuận lợi:

  • A. Thổ nhưỡng: có diện tích lớn đất ba dan, đất xám phân bố tập trung thành vùng lớn trên địa hình thoải (đồng bằng cao và đồi lượn sóng
  • B. Khí hậu nóng ẩm quanh năm, thời tiết ít biến động, ít gió mạn
  • C. Điều kiện thủy lợi đã được cải thiện, nổi bật là hồ Dầu Tiếng, hồ thủy lợi lớn nhất nước
  • D. A, B, C
 • Câu 3:

  Các trung tâm công nghiệp lớn nhất ở Đông Nam Bộ là 

  • A. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu. 
  • B. TP. HỒ Chí Minh, Biên Hoà, Thủ Dầu Một. 
  • C. TP. HỒ Chí Minh, Biên Hoà, Bà Rịa. 
  • D. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Tây Ninh.
 • Câu 4:

  Cây cao su phân bố chủ yếu ở các tỉnh 

  • A. Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai. 
  • B. Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu. 
  • C. Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh.
  • D. Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai.
 • Câu 5:

  Cây cao su phân bố chủ yếu ở các tỉnh 

  • A. Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai. 
  • B. Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu. 
  • C. Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh.
  • D. Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai.
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn