Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 39 Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo (tiếp theo)

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Đường thủy giao thương giữa Việt Nam và những nước nào? 

  • A. Lào, Thái Lan, Campuchia, Hồng Công
  • B. Các nước ASEAN, Hồng Công, Nhật Bản
  • C. Camouchia, Thái Lan, Singapo, Hồng Công, Liên Bang Nga
  • D. Hồng Công, Thái Lan, Singapo
 • Câu 2:

  Nhà máy lọc dầu số 1 là

  • A. Dung Quất
  • B. Vân Đồn
  • C. Đông Phương Hồng
  • D. Vân Hải
 • Câu 3:

  Nghề muối phát triển mạnh ở

  • A. Quảng Trị, Quảng Bình
  • B. Ninh Thuận, Quảng Ngãi
  • C. Quảng Nam, Khánh Hòa
  • D. Quảng Ngãi, Bình Định
 • Câu 4:

  Tài nguyên khoáng sản ở thềm lục địa nước ta là: 

  • A. Ôxit titan
  • B. Bôxit
  • C. Cát trắng
  • D. Dầu khí
 • Câu 5:

  Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc tỉnh

  • A. Quảng Nam
  • B. Quảng Ngãi
  • C. Bình Đinh
  • D. Bà rịa Vũng Tàu

Được đề xuất cho bạn