YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 39 Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo (tiếp theo)

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Quảng Nam
  • B. Quảng Ngãi
  • C. Bình Đinh
  • D. Bà rịa Vũng Tàu
 • Câu 2:

  Nghề làm muối của nước ta phát triển mạnh nhất ở vùng ven biển thuộc: 

  • A. Bắc Bộ
  • B. Bắc Trung Bộ
  • C. Đồng bằng sông Cửu Long 
  • D. Nam Trung Bộ
 • Câu 3:

  Sau dầu khí, loại khoáng sản được khai thác nhiều nhất hiện nay là: 

  • A. Cát thuỷ tinh
  • B. Muối
  • C. Pha lê 
  • D. San hô
 • Câu 4:

  Thứ tự sắp xếp các đảo theo thứ tự từ Bắc vào Nam là: 

  • A. Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Lý Sơn, Phú Qúy, Côn Đảo.
  • B. Côn Đảo, Phú Qúy, Lý Sơn, Bạch Long Vĩ, Cát Bà.
  • C. Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Lý Sơn, Phú Qúy, Côn Đảo. 
  • D. Cát Bà, Lý Sơn, Bạch Long Vĩ, Côn Đảo, Phú Qúy.
 • Câu 5:

  Ô nhiễm môi trường biển không dẫn đến hậu quả: 

  • A. làm suy giảm tài nguyên sinh vật biển.
  • B. ảnh hưởng xấu đến chất lượng các khu du lịch biển.
  • C. tác động đến đời sống của ngư dân. 
  • D. mất một phần tài nguyên nước ngọt.
 • Câu 6:

  Đâu không phải là cảng biển: 

  • A. Đà Nẵng
  • B. Cần Thơ
  • C. Vũng Tàu 
  • D. Quy Nhơn
 • Câu 7:

  Số lượng cảng biển của nước ta hiện nay là hơn: 

  • A. 100 
  • B. 110
  • C. 120 
  • D. 130
 • Câu 8:

  Khoáng sản quan trọng nhất ở vùng thềm lục địa nước ta là: 

  • A. Dầu, khí
  • B. Dầu, titan
  • C. Khí, cát thủy tinh 
  • D. Cát thủy tinh, muối
 • Câu 9:

  Khoáng sản vô tận ở biển nước ta là: 

  • A. Dầu khí
  • B. Titan
  • C. Muối 
  • D. Cát thủy tinh
 • Câu 10:

  Đâu không phải là phương hướng để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển: 

  • A. Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có.
  • B. Bảo vệ và phát triển nguồn thủy sản.
  • C. Phòng chống ô nhiễm biển. 
  • D. Tiếp tục khai thác khoáng sản biển.

 

YOMEDIA