Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 37 Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Đồng bằng sông Cửu Long giáp vùng biển có ngư trường lớn nào: 

  • A. Cà Mau, Kiên Giang
  • B. Cà Mau, Hậu Giang
  • C. Hậu Giang, Kiên Giang
  • D. Phú Quốc, Cà Mau
 • Câu 2:

  Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích mặt nước thích hợp để nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước bao nhiêu ha: 

  • A. 30 ha
  • B. 50 ha
  • C. 60 ha
  • D. 80ha
 • Câu 3:

  Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì để phát triển ngành thủy sản về kinh tế xã hội:

  • A. Nguồn lao động có truyền thống, nhiều kinh nghiệm đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đông đảo, năng động, thích ứng linh hoạt với nền kinh tế thị trường
  • B. Có nhiều cơ sở sản xuất giống và chế biến thủy sản
  • C. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn trong nước (tại chỗ của hơn 17 triệu dân, Đông Nam Bộ) và nước ngoài (các thị trường EU, Bắc Mĩ, Nhật Bản ….)
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 4:

  Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh đặc biệt trong nghề nuôi tôm và nuôi cá tra, cá ba sa xuất khẩu vì:

  • A.

   Diện tích mặt nước có thể sử dụng để nuôi tôm lớn nhất nước (cả ở ven biển, ven đảo và nội địa)

  • B.

   Có nguồn gien tôm giống có giá trị kinh tế cao (cá ba sa, cá tra, tôm càng xanh, tôm sú _)

  • C.

   Có nhiều cơ sở chế biến với quy mô lớn, trang thiết bị tương đối hiện đại

  • D. A, B, C đúng
 • Câu 5:

  Khó khăn hiện nay trong phát triển ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long:

  • A.

   Kĩ thuật nuôi trồng thủy sản còn hạn chế (hình thức nuôi quảng canh còn phổ biến) và mang tính tự phát, ô nhiễm môi trường nước ở nhiều địa phương có xu hướng tăng, cùng với sự bất thường của thời tiết trong các năm gần đây đã ảnh hưởng tới hiệu quả của nghề nuôi thủy sản, chất lượng thương phẩm chưa Ổn định

  • B. Thiên tai lũ lụt
  • C. Nhiễm mặn
  • D. Nguồn thức ăn không phong phú

Được đề xuất cho bạn