YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 33 Vùng Đông Nam Bộ (tiết tiếp theo)

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Trung tâm văn hoá, khoa học, trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn nhất cả nước.
  • B. Trung tâm công nghiệp, dịch vụ.
  • C. Trung tâm công nghiệp dầu khí và du lịch.
  • D. Trung tâm công nghiệp, dịch vụ
  • A. Bờ biển và hệ thống sông có nhiều địa điểm thích hợp để xây dựng cảng biển.
  • B. Tài nguyên du lịch tự nhiên khá đa dạng, gồm các vườn quốc gia (Cát Tiên, Côn Đảo, Bù Gia Mập), khu dự trữ sinh quyển cần Giờ, bãi tắm Vũng Tàu, Long Hải, suối khoáng Bình Châu.
  • C. Thời tiết ổn định ít xảy ra thiên tai. 
  • D. A, B, C
  • A.

   Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đông dân (hơn 7 triệu dân), mức sống tương đối cao, số người làm dịch vụ và công nghiệp đông, nhu cầu về du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái lớn.

  • B.

   Từ Thành phố Hồ Chí Minh đi đến các trung tâm du lịch trên bằng đường bộ (quốc lộ 1, 51, 20), đường biển (đến Vũng Tàu, Nha Trang), đường không (đến Nha Trang, Đà Lạt), đường sắt (đến Nha Trang) rất thuận lợi. 

  • C.

   Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm du lịch lớn, dịch vụ du lịch được tổ chức tốt, có nhiều công ty du lịch lớn.

  • D. A, B, C
  • A. trung tâm công nghiệp, dịch vụ.
  • B. trung tâm công nghiệp dầu khí và du lịch.
  • C. trung tâm văn hoá, khoa học, dịch vụ lớn nhất cả nước.
  • D. trung tâm công nghiệp
  • A. trung tâm công nghiệp, dịch vụ.
  • B.  trung tâm văn hoá, khoa học, trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn nhất cả nước.
  • C. trung tâm công nghiệp
  • D. trung tâm công nghiệp dầu khí và du lịch.

 

YOMEDIA