ON
YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 19 Địa lý 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK Địa lý 9 Bài 19 Thực hành Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ giúp các em có thể hiểu bài nhanh hơn và phương pháp học tốt hơn.

VDO.AI

 

 

YOMEDIA
1=>1