Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 29 Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Tài nguyên nào có trữ lượng không lớn ở Tây Nguyên? 

  • A. Thủy điện
  • B. Thủy sản
  • C. Đất bazan
  • D. Rừng
 • Câu 2:

  Vùng Tây Nguyên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành gì? 

  • A. Trồng cây ăn quả
  • B. Trồng cây công nghiệp nhiệt đới, ôn đới
  • C. Trồng cây công nghiệp ngắn ngày
  • D. Trồng cây công nghiệp lâu năm
 • Câu 3:

  Vì sao trong vùng Tây Nguyên có tiềm năng thủy điện lớn

  • A. Vì có lượng nước chênh lệch lớn giữ hai màu
  • B. Vì bắt nguồn từ vùng núi cao hiểm trở
  • C. Vì có nhiều sông lớn chảy về các vùng lân cận 
  • D. Vì đoạn trung lưu chảy qua nhiều sườn dốc của các cao nguyên
 • Câu 4:

  Loại khoáng sản chủ yếu ở Tây Nguyên là

  • A. Quặng sắt.      
  • B. Bôxit. 
  • C. Apatit. 
  • D. Quặng đồng.
 • Câu 5:

  Trong tổng sô đất hadan cả nước, đất badan ở Tây Nguyễn chiếm 

  • A. 64%.  
  • B. 65%. 
  • C. 66%
  • D. 67%.
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn