Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 40 Thực hành Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Phú Quốc là đảo lớn nhất có diện tích

  • A. 600 km2
  • B. 900 km2
  • C. 500 km2
  • D. 700 km2
 • Câu 2:

  Những đảo có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp kinh tế biển là:

  • A. Cái Bầu, Cát Bà, Phú Quý, Côn Đảo, 
  • B. Cái Bầu, Cát Bà, Phú Quý, Côn Đảo,  Phú Quốc
  • C. Cái Bầu, Cát Bà, 
  • D. Phú Quý, Côn Đảo,
 • Câu 3:

  Sản lượng dầu thô ở nước ta từ 1999 - 2002

  • A. Tăng liên tục
  • B. Giamr liên tục
  • C. Ổn định
  • D. Tăng nhẹ
 • Câu 4:

  Lượng xăng dầu nhập khẩu năm 2002

  • A. 11,0 triệu tấn
  • B. 9,0 triệu tấn
  • C. 12,0 triệu tấn
  • D. 10,0 triệu tấn
 • Câu 5:

  Ngành chế biến dầu khí của nước ta

  • A. Không phát triển.
  • B. Phát triển mạnh
  • C. Chưa phát triển.
  • D. Đang phát triển.

Được đề xuất cho bạn