Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 40 Thực hành Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Phú Quốc là đảo lớn nhất có diện tích

  • A. 600 km2
  • B. 900 km2
  • C. 500 km2
  • D. 700 km2
 • Câu 2:

  Những đảo có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp kinh tế biển là:

  • A. Cái Bầu, Cát Bà, Phú Quý, Côn Đảo, 
  • B. Cái Bầu, Cát Bà, Phú Quý, Côn Đảo,  Phú Quốc
  • C. Cái Bầu, Cát Bà, 
  • D. Phú Quý, Côn Đảo,
 • Câu 3:

  Sản lượng dầu thô ở nước ta từ 1999 - 2002

  • A. Tăng liên tục
  • B. Giamr liên tục
  • C. Ổn định
  • D. Tăng nhẹ
 • Câu 4:

  Lượng xăng dầu nhập khẩu năm 2002

  • A. 11,0 triệu tấn
  • B. 9,0 triệu tấn
  • C. 12,0 triệu tấn
  • D. 10,0 triệu tấn
 • Câu 5:

  Ngành chế biến dầu khí của nước ta

  • A. Không phát triển.
  • B. Phát triển mạnh
  • C. Chưa phát triển.
  • D. Đang phát triển.

Được đề xuất cho bạn