Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 31 Vùng Đông Nam Bộ

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Vùng Đông Nam Bộ gồm có mấy tỉnh, thành phố?

  • A. 5
  • B. 6
  • C. 7
  • D. 8
 • Câu 2:

  Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?

  • A. Bình Phước    
  • B. Tây Ninh  
  • C. Đồng Nai      
  • D. Long An
 • Câu 3:

  Số dân của Đông Nam Bộ năm 2009 là:

  • A.  4,9 triệu người     
  • B. 8,9 triệu người   
  • C. 12 triệu người     
  • D. 14,9 triệu người
 • Câu 4:

  Loại đất chiếm tỉ lệ lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ là:

  • A.  Đất cát         
  • B. Đất Bazan     
  • C. Đất xám  
  • D. Đất phù sa
 • Câu 5:

  Đất xám bạc màu trên phù sa cổ của vùng Đông Nam Bộ, phân bố thành vùng lớn ở các tỉnh:

  • A. Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước
  • B. Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu
  • C. Bình Phước và Đồng Nai
  • D. Tây Ninh và Bình Dương
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn