YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 177 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 tr 177 sách GK Sinh lớp 9

Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thế nào tới các nguồn tài nguyên khác như tài nguyên đất và nước?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thế nào tới các tài nguyên khác:

- Rừng có vai trò quan trọng trong hình thành và bảo vệ đất.

- Cây rừng cản nước mưa làm nước ngấm vào đất hnaj chế xói mòn đất, chống bồi lấp sông, ao hồ, các công trình thuỷ lợi.

- Rừng tạo điều kiện thuận lợi cho tuần hoàn nước trên Trái Đất, tăng lượng nước bốc hơi và lượng nước ngầm.

- Xác sinh vật rừng sau khi chết được phân giải sẽ cung cấp một lượng khoáng lớn cho đất.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 177 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF