YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 131 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 tr 131 sách BT Sinh lớp 9

Tài nguyên đất, nước và tài nguyên sinh vật thuộc dạng tài nguyên nào?

A. Tài nguyên tái sinh.

B. Tài nguyên không tái sinh.

C. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.

D. Không thuộc loại nào nêu trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Tài nguyên đất, nước và tài nguyên sinh vật thuộc dạng tài nguyên tái sinh.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 131 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF