YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 131 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 tr 131 sách BT Sinh lớp 9

Khí đốt thiên nhiên, than đá, dầu mỏ thuộc dạng tài nguyên nào?

A. Tài nguyên tái sinh.

B. Tài nguyên không tái sinh.

C. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.

D. Cả A, B và C.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Khí đốt thiên nhiên, than đá, dầu mỏ thuộc dạng tài nguyên không tái sinh.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 131 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON