YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 132 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 tr 132 sách BT Sinh lớp 9

Khi có thực vật bao phủ, đất sẽ

A. không bị khô hạn.

B. không bị xói mòn.

C. tăng độ màu mỡ.

D. cả A, B và C.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

  • Khi có thực vật bao phủ, đất sẽ:không bị khô hạn, không bị xói mòn, tăng độ màu mỡ.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 132 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON