YOMEDIA
NONE

Bài tập 24 trang 135 SBT Sinh học 9

Giải bài 24 tr 135 sách BT Sinh lớp 9

Tài nguyên nào sau đây được bảo vệ sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đất, nước và các tài nguyên sinh vật khác?

A. Động vật.                                            B. Rừng.

C. Khoáng sản                                          D. Không phải A và B.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24

  • Tài nguyên rừng được bảo vệ sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đất, nước và các tài nguyên sinh vật khác.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 135 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON