YOMEDIA
NONE

Bài tập 14 trang 133 SBT Sinh học 9

Giải bài 14 tr 133 sách BT Sinh lớp 9

Nhận xét câu sau: Sự sống của con người và mọi sinh vật trên Trái Đất đều phụ thuộc vào nước.

A. Đúng.

B. Sai.

C. Không có ý kiến gì.

D. Đúng một phần. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

  • Sự sống của con người và mọi sinh vật trên Trái Đất đều phụ thuộc vào nước: Đúng.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 133 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON