YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19 trang 134 SBT Sinh học 9

Giải bài 19 tr 134 sách BT Sinh lớp 9

Bảo vệ rừng đồng nghĩa với việc bảo vệ

A. tài nguyên đất.

B. tài nguyên nước.

C. tài nguyên sinh vật.

D. cả A, B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

Bảo vệ rừng đồng nghĩa với việc bảo vệ:

  • tài nguyên đất
  • tài nguyên nước
  • tài nguyên sinh vật

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 134 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF