YOMEDIA
NONE

Bài tập 12 trang 133 SBT Sinh học 9

Giải bài 12 tr 133 sách BT Sinh lớp 9

Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là

A. chỉ sử dụng tài ngụyên tái sinh.

B. chỉ sử dụng tài nguyên không tái sinh.

C. chỉ sử dụng năng lượng sạch.

D. sử dụng tiết kiệm và hợp lí để đáp ứng nhu cầu xã hội hiện tại, đồng thời duy trì lâu dài nguồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

  • Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là sử dụng tiết kiệm và hợp lí để đáp ứng nhu cầu xã hội hiện tại, đồng thời duy trì lâu dài nguồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 133 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON