YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 58 Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Đất, nước, sinh vật, rừng
  • B. Đất, nước, khoáng sản, năng lượng, sinh vật, rừng
  • C. Đất, nước, than đá, sinh vật, rừng
  • D. Đất, nước, dầu mỏ
  • A. Là chỉ sử dụng tài nguyên không tái sinh
  • B. Là chỉ sử dụng tài nguyên tái sinh
  • C. Là chỉ sử dụng tài nguyên năng lượng vĩnh cửu
  • D. Là sử dụng một cách tiết kiệm và hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu xã hội hiện tại vừa duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau
  • A. Là tài nguyên sinh vật
  • B. Là tài nguyên mà con người khai thác và sử dụng sau một thời gian sẽ cạn kiệt
  • C. Là tài nguyên khi được khai thác và sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi
  • D. Là nguồn năng lượng mặt trời, gió, sóng biển,….được con người sử dụng ngày càng nhiều
  • A. Trồng cây gây rừng để chống xói mòn đất
  • B. Giữ đất không nhiễm mặn, không bị khô hạn
  • C. Làm tăng lượng mùn và nâng cao độ phì cho đất
  • D. Đốt nương làm rẫy
  • A. Dầu mỏ, than đá và khí đốt
  • B. Tài nguyên khoáng sản và tài nguyên sinh vật
  • C. Năng lượng mặt trời
  • D. Cây rừng và thú rừng
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON