YOMEDIA
NONE

Bài tập 25 trang 135 SBT Sinh học 9

Giải bài 25 tr 135 sách BT Sinh lớp 9

Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên là như thế nào?

A. Đáp ứng được nhu cầu của xã hội hiện tại.

B. Duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau.

C. Không gây ô nhiễm môi trường, duy trì đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái.

D. Cả A, B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên là:

  • Đáp ứng được nhu cầu của xã hội hiện tại.
  • Duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau.
  • Không gây ô nhiễm môi trường, duy trì đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 135 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF