YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 131 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 tr 131 sách BT Sinh lớp 9

Có các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu nào?

A. Tài nguyên tái sinh.

B. Tài nguyên không tái sinh.

C. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.

D. Cả A, B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Có các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu:

  • Tài nguyên tái sinh.
  • Tài nguyên không tái sinh.
  • Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 131 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON