YOMEDIA
UREKA

Bài tập 6 trang 132 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 tr 132 sách BT Sinh lớp 9

Để bảo vệ tài nguỵên nước, cần làm gì?

A. Không làm ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước, sử dụng nước đúng mục đích và tiết kiệm.

B. Xử lí nước thải, rác thải công nghiệp và sinh hoạt hợp lí.

C. Bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ các nguồn nước, trồng cây, gây rừng.

D. Cả A, B và C. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Để bảo vệ tài nguỵên nước, cần làm:

  • Không làm ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước, sử dụng nước đúng mục đích và tiết kiệm.
  • Xử lí nước thải, rác thải công nghiệp và sinh hoạt hợp lí.
  • Bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ các nguồn nước, trồng cây, gây rừng.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 132 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON