YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 130 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 tr 130 sách BT Sinh lớp 9

Nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận. Chúng ta khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên như thế nào để phát triển bền vững?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

  • Nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận: than đá khai thác rồi sẽ hết, dầu mỏ khai thác rồi cũng hết, khí đốt tự nhiên cũng vậy.
  • Hiện nay, việc khai thác cây rừng, săn bắt động vật đang diễn ra khá phức tạp. Nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên rừng là rất lớn... 

→ Tất cả những hiện tượng nêu trên sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ hiện tại và các thế hệ mai sau.

⇒ Để phát triển bền vững, chúng ta cần phải khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí và tiết kiệm, vừa đáp ứng nhu cầu củi xã hội hiện tại, vừa đảm bảo duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên thién nhiên cho các thế hệ mai sau.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 130 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF