YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 132 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 tr 132 sách BT Sinh lớp 9

 Trồng cây, gây rừng có tác dụng gì trong việc bảo vệ tài nguyên nước?

A. Tăng lượng nước bốc hơi, tạo điều kiện thuận lợi cho tuần hoàn nước trên Trái Đất.

B. Duy trì và giữ lượng nước ngầm.

C. Hạn chế dòng chảy khi mưa to.

D. Cả A, B và C.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Trồng cây, gây rừng có tác dụng trong việc bảo vệ tài nguyên nước:

  • Tăng lượng nước bốc hơi, tạo điều kiện thuận lợi cho tuần hoàn nước trên Trái Đất.
  • Duy trì và giữ lượng nước ngầm.
  • Hạn chế dòng chảy khi mưa to.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 132 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON