YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 126 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 tr 126 sách BT Sinh lớp 9

Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là như thế nào?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Sử dụng tài nguyên thiên nhiên được cho là hợp lí khi:

  • Vừa đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội hiện tại vừa đảm bảo duy trì lâu dài các tài nguyên cho các thế hệ mai sau.
  • Không gây suy thoái môi trường, đảm bảo sự phát triển bển vững.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 126 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON