YOMEDIA
UREKA

Bài tập 5 trang 131 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 tr 131 sách BT Sinh lớp 9

Để bảo vệ đất, cần

A. chống xói mòn đất, chống khô hạn và sa mạc hoá, chống ngập úng và ngập mặn...

B. sử dụng đất đúng mục đích, hạn chế ô nhiễm môi trường đất và nâng cao độ màu mỡ của đất trồng trọt.

C. bảo vệ và khai thác rừng hợp lí, phủ xanh đất trống, đồi trọc... là những việc làm có tác dụng to lớn trong việc bảo vệ đất.

D. cả A, B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Để bảo vệ đất, cần:

  • chống xói mòn đất, chống khô hạn và sa mạc hoá, chống ngập úng và ngập mặn...
  • sử dụng đất đúng mục đích, hạn chế ô nhiễm môi trường đất và nâng cao độ màu mỡ của đất trồng trọt.
  • bảo vệ và khai thác rừng hợp lí, phủ xanh đất trống, đồi trọc... là những việc làm có tác dụng to lớn trong việc bảo vệ đất.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 131 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF