YOMEDIA
VIDEO

Tính số Nu từng loại biết rA + rX = 700, rG - rA = 350 và H = 4000 liên kết

Gen B chứa 3000nu, gen này tổng hợp ptử ARN có tổng nu A với X là 700, hiệu G với A là 350
a, tính số nu mỗi loại của gen B
b. Cùng cặp với gen B có 1 gen cũng mang 3000nu và có 4000 liên kết hiđro. Theo lí thuyết, hãy viết kí hiệu cặp gen trên
c. Tính số nu từng loại của cặp gen xác định được ở trên

mọi người hộ vs banhqua
Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Hay a/theo gt xét mARN đó có

  rA+rX=700 (1),

  rG-rA=350 (2).

  Cộng (1) vs (2) được rG+rX=1050.

  Đặt m1 là mg

  => NTBS:

  rG=X1=G2; rX=G1=X2.

  Từ đos suy ra

  X1+G1=1050 (3);

  G2+X2=1050 (4).

  Cộng (3) với (4) có (G1+G2)+(X1+X2) =1050+1050

  =2100

  Hay G+X=2100 mà xét cả gen có G=X

  => G=X=2100/2=1050. Vậy gen B có số nu từng loại là:

  G=X=1050.

  A=T=(3000-1050x2)/2=450(nu)

    bởi Doan Bao Khanh 01/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1