YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 26 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 26 sách GK Sinh lớp 9

Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của nguyên phân? Mô tả cấu trúc đó.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

  • Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì giữa của nguyên phân.
  • Ở kì này NST gồm hai nhiễm sắc từ chị em (crômatit) gắn với nhau tâm động (eo thứ nhất) chia nó thành hai cánh. Tâm động là điểm dính NST vào sợi tơ vô sắc trong thoi phân bào. Ở kì giữa chiều dài của NST đã co ngắn từ 0,5 đến 50 μm, đường kính từ 0,2 đên 2 μm, có dạng đặc trưng như hình hạt, hình que hoặc hình chữ V.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 26 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON