YOMEDIA
NONE

Bài tập 11 trang 29 SBT Sinh học 9

Giải bài 11 tr 29 sách BT Sinh lớp 9

Trong tế bào có nhân, NST phân bố ở

A. trong nhân.                                   

B. chất tế bào.

C. trong nhân và chất tế bào.         

D. các bào quan.

 
ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Trong tế bào có nhân, NST phân bố ở trong nhân.   

⇒ Đáp án: A 

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 29 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON