YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 26 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 26 sách GK Sinh lớp 9

Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và đơn bội.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

 • Số lượng NST của một số loài
  • Người: 2n=46; n=23
  • Tinh tinh: 2n=48; n=24
  • Gà: 2n=78; n=39
  • Đậu Hà Lan: 2n=14; n=7
  • Ngô: 2n=20; n=10
 • Trong tế bào sinh dưỡng tồn tại thành từng cặp tương đồng. Bộ NST chứa các cặp NST tương đồng gọi là lưỡng bội, kí hiệu là 2n NST.
 • Bộ NST trong giao tử chỉ chứa mỗi NST của cặp tương đồng được gọi là đơn bội, kí hiệu n NST.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 26 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON