YOMEDIA

Bài tập 3 trang 26 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 26 sách GK Sinh lớp 9

Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của ADN đưa đến sự tự nhân đôi của NST, nhờ đó các gen quy định tính trạng được di truyền qua các tế bào và cơ thể.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 26 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Nhat nheo

  Bài 1: Một gen có chiều dài 0,51 micromet và có hiệu số giữa G và A bằng 10% tổng số Nu của gen. Gén tiến hành nhân đôi liên tiếp 5 lần. Hãy xác định:

  a, Số vòng xoắn và số lượng từng loại Nu của gen

  b, Số lượng từng loại Nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi

  c, Số lượng từng loại Nu có trong gen con được tạo ra

  Bài 2: Một gen tự nhân đôi 2 lần và dã sử dụng của môi trường 5400 Nu, trong số đó có 1215 Nu thuộc loại A

  a, Hãy xác định số vòng xoắn và chiều dài của gen bằng micromet

  b, Xác định số lượng từng loại Nu của gen

  c, Các gen con được tạo ra có tổng số bao nhiêu Nu từng loại

  Bài 3: Một gen tự nhân đôi 4 lần và các geb con tạo ra có chứa 16800 Nu loại X và 7200 Nu loại T. Hãy xác định:

  a, Số lượng từng loại Nu của gen

  b, Tổng số Nu, số vòng xoắn và chiều dài của gen

  c, Số lượng từng loại Nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi

  Bài 4: Cho hai gen A và B có số lần nhân đôi không bằng nhau và đã tạo ra 24 gen con. Biết gen A có số lần nhân đôi nhiều hơn gen B

  a, Tìm số lần nhân đôi của mỗi gen

  b, Chiều dài của hai gen A và B bằng 610 Ao. Biết số lượng Nu của gen B bằng 2 lần gen A. Xác định số lượng Nu môi trường cung cấp cho mỗi gen A và B nhân đôi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  1,Bệnh máu khó đông ở người do gen đột biến lặn (h) nằm trên NST X gây ra, người có gen trội(H) không bị bệnh này; gen H và gen h đều không có trên NST Y
  a, Một cặp vợi chồng đều bình thường sinh con trai mắc bệnh máu khó đông. Xác định kiểu gen, kiểu hình của bố mẹ và những người trong gia đình trên
  b, Giả thiết trong một gia đình có hai người con đồng sinh đều là nam giới và cùng bị bệnh máu khó đông thì có thể khẳng định được họ là đồng sinh cùng trứng hay không?

  2,Một tế bào sinh dục đực sơ khai của 1 loài nguyên phân liên tiếp 3 đợt đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 308NST.Các tế bào con đều trở thành tế bào sinh tinh trùng và giảm phân bình thường tạo tinh trùng.
  a, Xác định bộ NST lưỡng bội của loài sinh vật đó
  b, Xác định số lượng tinh trùng được tạo ra? Số lượng NST có trong tinh trùng
  c, Các tinh trùng đều tham gia thụ tinh với hiệu suất thụ tinh là 25%. Tính số lượng hợp tử được honhf thành và sô NST có trong các tinh trùng không được thụ tinh

  3, Người ta thực hiện 2 phép lai khác nhau ở ruồi giấm:
  -Phép lai 1: Lai 1 cặp bố mẹ chưa biết KH kết quả thu được con lai F1 có tỉ lệ 75% thân xám, cánh dài : 25% thân đen ,cánh cụt
  - Phép lai 2: Lai một cặp bố mẹ chưa biết KH kết quả thu được con lai F1 có tỉ lệ 75% thân xám, cánh cụt : 25% thân đen, cánh cụt
  Biện luận xác đinh KG, KH của các cặp bố mẹ trong 2 phép lai trên và viết sơ đồ lai từ P-> F1.Biết rằng cấu trúc của các NST không thay đổi trong giảm phân, mỗi gen quy định một tính trạng

  4, Gen B có chiều dài 5100 A và có hiệu số nu loại A với 1 loại khác là 20% số nu của gen
  a, tính số nu từng loại của genB
  b, Gen B bị đột biến thành gen b nhưng chiều dài của gen không đổi, gen b có tỉ lệ G/A= 0,4313. Xác định dạng đột và số nu từng loại của gen B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  ai đó giúp em với ạ....sắp thi 10 rồi...please~~~ huhu

  vùng mã hóa của 1 gen cấu trúc ow vi khuẩn có 2400 nucleotit và 2850 liên kết hiđro. gen trên phiên mã 3 lần tạo ra các mARN, mồi ARN có 2 riboxom trượt qua 1 lần và không lặp lại để tổng hợp nên các chuỗi polipeptit.

  â ) tính số a.a môi trường cần cung cấp cho quá trình tổng hợp các chuỗi polipeptit tren

  b ) gen trên bị đột biến làm giảm đi 2 liên kết hidro. nhưng chiều dài không thay đổi so với ban đầu

  xác định số lượng từng loại của gen sau khi bị đột biến.....

  helppppppppppppppp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  một gen B có chiều dài 5100 VÀ CÓ 20% A. Mạch 1 của gen có T+X=42%, T-X=6%

  a, Số lượng từng loại nu trên mỗi mạch đơn của gen

  b, Gen B đột biến thành gen b dưới dạng thay thế 1 cặp nu. TInhs ssô lk H và số nu mỗi loại MT cung cấp cho gen b nhân đôi 3 lần

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  em có biết ở lần phân bào 1 kì nào dẫn tới làm cho bộ nst giảm 1/2 về nguồn gốc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Gen B dài 5100 ăngtơrong. Có A+T=60% Số nucleotit của gen

  1 xác định số nucleotit của gen B

  2 số nucleotit từng loại của gen là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Ở một loài động vật, cá thể được có bộ NST là XX, cái là XY. Quá trình thụ tính tạo ra một số hợp tử có tổng số NST đơn là 720nst, trong đó 1/12 là NST giới tính. Biêt số NST X gấp 2 lần số NST Y. Hãy xác định số cá thể đưc và số cá thể cái được hình thành, biết tỉ lệ hợp tử XX phát triển thành cơ thể là 7/10, tỉ lệ hợp tử XY là 40%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Một gen có chiều dài 4080 A0.Hãy;

  a.Tính số lượng nuclêôtít của gen trên?

  b.Tính số lượng từng loại nuclêôtít của gen ,biết :3A=2G.

  c.Tính số lượng gen con được tạo ra khi gen đó tự nhân đôi 6 lần liên tiếp?

  giúp mình với ạ!  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Một học sinh độ tuổi THCS nhu cầu tiêu dùng năng lượng mỗi ngày là 2200 kcalo, trong số năng lượng đó prôtêin chiếm 19%, lipit chiếm 13% còn lại là gluxit. Tính tổng số gam prôtêin, lipit, gluxit cung cấp cho cơ thể trong một ngày.

  Biết rằng: 1gam prôtêin ô xi hóa hoàn toàn, giải phóng 4, 1 kcal, 1 gam lipit 9,3 kcal, 1 gam gluxit 4,3 kcal.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Ở gà bộ NST 2n = 78 . Một tế bào sinh dục của gà đang ở kì sau có bao nhiêu NST đơn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  2. Trình bãy diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  1.Trình bày diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Có 4 hợp tử của cùng một loài nguyên phân một số lần không bằng nhau.

  -Hợp tử A nguyên phân tạo ra các tế bào con có tổng số NST dơn gấp 4 lần số NST chứa trong bộ NST lưỡng bội của loài

  - Hợp tử B tạo ra số tế bào con bằng 1/3 số NST trong bộ NST lưỡng bội của loài.

  -Hợp tử C và hợp tử D tạo ra tổng số 48 tế bào con, trong đó số tế bào con tạo ra từ hợp tử D gấp hai lần số tế bào con tạo ra từ hợp tử C.

  Tổng số NST trong các tế bào con ra từ 4 hợp tử là 1440.

  a/. Xác định số NST lưỡng bội của loài.

  b/.Xác địnhsố lần nguyên phân của mỗi hợp tử.

  c/. Xác định số thoi vô sắc đã được hình thành trong quá trình nguyên phân của 4 hợp tử nói trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Cho một vài ví dụ về đôt biến cấu trúc nhiễm sắc thể

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Một loài có bộ NST 2n = 10. Ba hợp tử của một loài nguyên phân một đợt liên tiếp tạo ra các tế bào con có số NST đơn là 280. Biết hợp tử một tạo ra số tế bào con = 1/4 số tế bào con của hợp tử 2. Hợp tử 2 có số tế bào con gấp đôi tế bào con của hợp tử 3. Xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  chức năng của nhiễm sắc thể giới tính

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Ở loài ngô có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n=20. Có 3 tế bào cùng nguyên phân liên tiếp 5 lần.

  Xác định:

  a. Số tế bào con tạo ra?

  b. Số nhiễm sắc thể có trong các tế bào con ở kì cuối lần phân bào cuối.

  c. Số nhiễm sắc thể, croomatit trong một tế bào ở các kì của nguyên phân.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  nhiễm sắc thể là gì

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Một thỏ cái sinh được 6 con. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%, của tinh trùng là 6,25%. Tìm số tế bào sinh tinh và số tế bào sinh trứng đã tham gia vòa quá trình trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  - ở ong mật có 2n = 32 .Trứng được thụ tinh nở thành ong chúa hoặc ong thợ là tùy vào điều kiện dinh dưỡng, còn trứng không được thụ tinh sẽ nở thành đực . Một ong chúa đẻ 1 số trứng gồm những trứng được thụ tinh và những trứng không được thụ tinh. Chỉ 60% trứng thụ tinh nở thành ong thợ , 25% trứng không được thụ tinh nở thành ong đực , các trứng còn lại đều không nở và bị tiêu biến . Các trứng nở thành ong đực và ong thợ trên có 19296NST . Biết rằng số ong đực con bằng 1% số ong thợ con .
  a; Tìm số con ong đực và ong thợ
  b; Số trứng được ong chúa đẻ trong 1 lần nói trên là bao nhiêu
  c; số TB sinh trứng thực hiện giảm phân tạo trứng
  d; Nếu các TB sinh trứng nói trên bắt nguồn từ 1 TB sinh dục sơ khai. hỏi số lần nguyên phân của TB sinh dục sơ khai đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  ở ruồi giấm , bộ NST 2n=8 . Một tế bào ruồi giấm đang trong quá trình giảm phân . Số NST ở kì sau 1 của quá trình giảm phân của loài này là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Cho biết các đặc điểm của các NTDT giống vs các đặc điểm của các NST trong giảm phân ở những đặc điểm nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Một phân tử mARN có hiệu số giữa A với G bằng 350, giữa U với X bằng 250. gen tạo ra mARN có hiệu số giữa T với X bằng 25% số nucleotit của gen. a) xác định số lượng từng loại Nu của gen b) Xác định số Nu mỗi loại của mARN (giả sử X xủa gen đều tập trung trên mạch gốc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Đột biến là gì ? Có mấy loại đột biến nhiễm sắc thể ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Một gen có l=4080 ă. Tỉ lệ nu a vs 1 loại nu k bổ sung là 5/7 . Trên mạch 1 gen có nu loại a chiếm 20% số nu mạch . Có g-x =200 nu

  A. Tính nu mỗi loại của gen

  B. Tính nu mỗi loại trên mỗi mạch đơn gen.

  Làm ơn giúp e vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA