YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 26 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 26 sách GK Sinh lớp 9

Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của ADN đưa đến sự tự nhân đôi của NST, nhờ đó các gen quy định tính trạng được di truyền qua các tế bào và cơ thể.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 26 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON