YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 26 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 26 sách GK Sinh lớp 9

Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của ADN đưa đến sự tự nhân đôi của NST, nhờ đó các gen quy định tính trạng được di truyền qua các tế bào và cơ thể.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 26 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Choco Choco

  Cho lai 2 thứ cà chua thuần chủng thân cao quả đỏ với thân thấp quả vàng. Thế hệ F1 tự thụ phấn,ở F2 thu được 75% cao_ đỏ, 25% thấp_ vàng.

  a/ xác định quy luật di truyền chi phối phép lai trên.viết sơ đồ lai từ P dến F2

  Muốn F2 có ít KG, ít KH nhất thì phải cho cây F1 lai với cá thể có KG như thế nào

  Giúp e với ạ. Không cần viết sơ đồ lai đâu ạ, e tự viết đuợc ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Phan Thị Trinh

  Ở lúa, gen A quy định cây cao, gen a quy định cây thấp. Gen B quy định chín sớm, gen b quu định chín muộn.Cho cây thân cao chín sớm lai với cây thân thấp chín muộn. Xác định KG của P.

  E cảm ơn ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  ở một loài sinh vật, xét 2 cặp gen dị hợp (Bb,Dd). Hãy viết các kiểu gen của sinh vậy này liên quan đến hai cặp gen trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Ở chuột, lông đen trội hoàn toàn so vs lông trắng. Lông xù trội hoàn toàn so vs lông trơn. Cho 1 chuột đực lông đen, xù lai vs 3 chuột cái, đc 3 kq sau:

  Th1: F1 phân li theo tỉ lệ 3:3:1:1

  Th2: F1 phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1

  Th3: F1 toàn lông đen, xù

  Biết rằng mỗi gen qui định 1 tính trạng và nằm trên NST. Giải thích và viết sơ đồ lai.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Ở ong 2n=32. Ong chúa đẻ 5000 trứng, tất cả nở thành ong con. Những trứng được thụ tinh nở thành ong cái hoặc ong thợ. Những trứng không được thụ tinh nở thành ong đực. Số ong thợ gấp 10 lần ong cái. Tổng số NST đơn trong các ong con là 88800. Trong đàn ong có bao nhiêu ong thợ, ong cái và ong đực ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Một tế bào 2n của một loại nguyên phân tạo ra bốn tế bào kí hiệu là A, B, C, D.
  Tế bào A nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra số tế bào mới bằng số NST trong bộ 2n của loài. Tế bào B cũng nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra số tế bào mới với bộ NST đơn gấp 4 lần số NST đơn trong bộ 2n của loài. Tế bào C và D đều nguyên phân đã lấy nguyên liệu từ môi trường tế bào tạo ra tương đương với 16 NST đơn.
  Tổng số tế bào mới được tạo thành từ 4 tế bào nói trên khi kết thúc kì trung gian mang 256 cromatit.
  a) Xác định bộ NST lưỡng bội của loài?
  b) Xác định số lần phân bào của tế bào ban đầu đã tạo các tế bào mới mang 256 cromatit.
  c) Cho rằng tất cả tế bào tạo thành đều trở thành tế bào sinh trứng. Xác định số hợp tử tối đa tạo thành?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  trong TH các gen không nằm trên NST giới tính, thế hệ P gồm 2 cá thể P lai với nhau được F1 .biết mỗi gen quy định 1 tính trạng .hãy dự đoán nhưng kq có thẻ khi lai phân tích F1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  ở 1 loài động vật bộ NST = 50 .Quan sát nhóm TB của loài bước vào giảm phân

  a) 1 nhóm TB sinh dục mang 400 NSt kép tập trung ở mặt phẳng xích đạo ,nhóm TB nào = kì nào? số TB =mấy .Biết diễn biến trong TB diễn ra bình thường

  b) nhóm TB sinh dục thứ 2 mang 800 NST đơn phân li về 2 cực TB . XĐ số TB của nóm . khi nhóm TB kết thúc giảm phân 2 thì tạo thành mấy TB con

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  vì sao tế bào của mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng về số lượng và hình dạng xác định

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Ở người ,bệnh mù màu đỏ do gen lặn m nằm trên NST giới tính X.

  a) Hãy viết các kiểu gen có thể có của người đối với tính trạng trên ?

  b)Một gia đình nọ sinh được đứa con trai bị mù .Vậy p có thể có những kiểu gen nào ? kiểu hình nào ?

  c) Một gia đình khác lại sinh con gái bị mù màu.Vậy P có kiểu gen và kiểu hình nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  o nguoi 2n=46 . 1 te bao nguoi dang o thoi ki giua nguyen phan hay xac dinh so NST don , NST kep cromatic , tam dong . Mn giup minh voi a vui

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  a) Ở một loài thực vật có 2n=20 NST , xác định số lượng NST trạng thái NST trong một tế bào ở kỳ sau nguyên phân,kỳ giữa giảm phân I , kỳ sau giảm phân I và kỳ cuối của giảm phân II .

  b) Một tinh bào bậc I của ruồi giấm kí hiệu AaBbDdXY . Khi phân bào , tế bào ở kỳ nào trong trường hợp tế bào đó mang các NST có kí hiệu sau :

  1- AAaaBBbbDDddXXYY

  2- AABbddYY

  Mong mọi nguòi giải giúp em . Em cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Ở ruồi giấm 2n=8 Xác định số nhòm gen liên kết của ruồi giấm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Ở một loài sinh vật (2n = 16) có chu kì nguyên phân là 20 phút. Kì trung gian là 10 phút, mỗi kì còn lại là 5 phút. Thời gian bắt đầu được tính từ kì trung gian của lần nguyên phân 1. Tính số NST môi trường cung cấp cho tế bào tại thời điểm 30 phút, 70 phút, 105 phút

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Có 15 NBB1 của một loài giảm phân và sau quá trình này người ta tính đc tính đc tổng số 900 NST có trong các tế bào con. xác định

  A. Bộ NST 2n của loài

  B. Số NST có trong trứng đc tạo ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Trên mạch thứ nhất của một đoạn ADN, nu loại A chiếm 15%, loại G chiếm 25%, loại T chiếm 40%. Đoạn ADN này tự nhân đôi liên tiếp mà ở đợt nhân đôi đầu tiên có 3000 guanin tự do đến bổ sung mạch thứ nhất của ADN.

  1. Tìm số nu từng loại ở mỗi mạch ADN.

  2. Khi môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình tự nhân đôi của ADN được 47250 xitzin tự do thì đã có bao nhiêu ADN con được tạo ra? Trong số ADN con, có bao nhiêu ADN mà 2 mạch đơn của mỗi ADN này đều được cấu thành từ các nu do môi trường nội bào cung cấp?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Bài 1: Có 5 hợp tử cùng loài nguyên phân 1 lần. Khi kết thúc nguyên phân các TB con có chứa 460sợi nhiễm sắc.

  a/ Xđ tên loài

  b/ Các TB con tạo ra ở trên tiếp tục nguyên phân 1 lần nữa. Khi ở kỳ giữa các TB trên có bao nhiêu NST? Bao nhiêu cromatit?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Một gen có tổng số liên kết hiđrơ là 3900. Tỉ lệ % A=20% tổng số nuclêơtit của gen. Trên mạch 1 của gen có %A 1 = 10%, trên mạch 2 có % G 2 = 50%.

  a. Tính số nuclêôtit mỗi loại trên gen và trên từng mạch đơn của gen?

  b. mARN được tổng hợp từ gen trên được môi trường nội bào cung cấp nuclêôtit loại U = 450. Tính số nuclêôtit mỗi loại trên mARN?

  c. Gen trên tự nhân đôi một số lần tạo ra 32 gen con. Tính số lần nhân đơi của gen?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Mn giải giúp tui với ạ khocroi

  Một gen cấu trúc có 60 chu kỳ xoắn, và có G = 20% nhân đôi liên tiếp 5 đợt. Mỗi gen con phiên mã 3 lần, mỗi phân tử mARN cho 5 ribôxôm trượt qua để tổng hợp prôtêin.

  a) Tính số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen ?

  b ) Khối lượng phân tử của gen là bao nhiêu ?

  c) Tính số lượng nuclêôtit mỗi loại mà môi trường nội bào cần cung cấp cho gen tái bản ?

  d) Số lượng ribônuclêôtit mà môi trường nội bào cung cấp để các gen con tổng hợp mARN là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Câu 1: Mười tế bào sinh dục đực sơ khai của một loài nguyên phân liên tiếp một số đợt bằng nhau đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo ra 2480 NST đơn mới. Các tế bào con đều trở thành tế bào sinh tinh giảm phân tạo ra các tinh trùng, môi trường nội bào lại cần cung cấp thêm nguyên liệu để tạo nên 2560 NST đơn. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10% và của trứng là 25% để tạo nên các hợp tử.

  a, Hãy tính số lượng bộ NST lưỡng bội của loài và số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục đực sơ khai.

  b, Số lượng hợp tử được hình thành và số lượng tế bào sinh trứng cần thiết cho quá trình thụ tinh trên là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Bài 1: Một tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp một số lần đã cần môi trường cung cấp 1530 NST. Tổng số NST có trong tế bào con là 1536. Các tế bào con đều giảm phân để tạo giao tử, các giao tử tham gia thụ tinh với hiệu suất 25% đã hình thành được 256 hợp tử. Hãy xác định:

  a, Bộ NST lưỡng bội của loài

  b, Giới tính của cơ thể

  Bài 2: Một gen có chiều dài 4080 Ao và có tổng số 3050 liên kết hidro. Gen bị đột biến làm giảm 5 liên kết hidro nhưng chiều dài của gen không bị thay đổi. Hãy xác định:

  a, Số nucleotit mỗi loại của gen lúc chưa đột biến

  b, Số nucleotit mỗi loại của gen khi đã đột biến

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Bài 1: Một gen có chiều dài 0,51 micromet và có hiệu số giữa G và A bằng 10% tổng số Nu của gen. Gén tiến hành nhân đôi liên tiếp 5 lần. Hãy xác định:

  a, Số vòng xoắn và số lượng từng loại Nu của gen

  b, Số lượng từng loại Nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi

  c, Số lượng từng loại Nu có trong gen con được tạo ra

  Bài 2: Một gen tự nhân đôi 2 lần và dã sử dụng của môi trường 5400 Nu, trong số đó có 1215 Nu thuộc loại A

  a, Hãy xác định số vòng xoắn và chiều dài của gen bằng micromet

  b, Xác định số lượng từng loại Nu của gen

  c, Các gen con được tạo ra có tổng số bao nhiêu Nu từng loại

  Bài 3: Một gen tự nhân đôi 4 lần và các geb con tạo ra có chứa 16800 Nu loại X và 7200 Nu loại T. Hãy xác định:

  a, Số lượng từng loại Nu của gen

  b, Tổng số Nu, số vòng xoắn và chiều dài của gen

  c, Số lượng từng loại Nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi

  Bài 4: Cho hai gen A và B có số lần nhân đôi không bằng nhau và đã tạo ra 24 gen con. Biết gen A có số lần nhân đôi nhiều hơn gen B

  a, Tìm số lần nhân đôi của mỗi gen

  b, Chiều dài của hai gen A và B bằng 610 Ao. Biết số lượng Nu của gen B bằng 2 lần gen A. Xác định số lượng Nu môi trường cung cấp cho mỗi gen A và B nhân đôi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  1,Bệnh máu khó đông ở người do gen đột biến lặn (h) nằm trên NST X gây ra, người có gen trội(H) không bị bệnh này; gen H và gen h đều không có trên NST Y
  a, Một cặp vợi chồng đều bình thường sinh con trai mắc bệnh máu khó đông. Xác định kiểu gen, kiểu hình của bố mẹ và những người trong gia đình trên
  b, Giả thiết trong một gia đình có hai người con đồng sinh đều là nam giới và cùng bị bệnh máu khó đông thì có thể khẳng định được họ là đồng sinh cùng trứng hay không?

  2,Một tế bào sinh dục đực sơ khai của 1 loài nguyên phân liên tiếp 3 đợt đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 308NST.Các tế bào con đều trở thành tế bào sinh tinh trùng và giảm phân bình thường tạo tinh trùng.
  a, Xác định bộ NST lưỡng bội của loài sinh vật đó
  b, Xác định số lượng tinh trùng được tạo ra? Số lượng NST có trong tinh trùng
  c, Các tinh trùng đều tham gia thụ tinh với hiệu suất thụ tinh là 25%. Tính số lượng hợp tử được honhf thành và sô NST có trong các tinh trùng không được thụ tinh

  3, Người ta thực hiện 2 phép lai khác nhau ở ruồi giấm:
  -Phép lai 1: Lai 1 cặp bố mẹ chưa biết KH kết quả thu được con lai F1 có tỉ lệ 75% thân xám, cánh dài : 25% thân đen ,cánh cụt
  - Phép lai 2: Lai một cặp bố mẹ chưa biết KH kết quả thu được con lai F1 có tỉ lệ 75% thân xám, cánh cụt : 25% thân đen, cánh cụt
  Biện luận xác đinh KG, KH của các cặp bố mẹ trong 2 phép lai trên và viết sơ đồ lai từ P-> F1.Biết rằng cấu trúc của các NST không thay đổi trong giảm phân, mỗi gen quy định một tính trạng

  4, Gen B có chiều dài 5100 A và có hiệu số nu loại A với 1 loại khác là 20% số nu của gen
  a, tính số nu từng loại của genB
  b, Gen B bị đột biến thành gen b nhưng chiều dài của gen không đổi, gen b có tỉ lệ G/A= 0,4313. Xác định dạng đột và số nu từng loại của gen B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  ai đó giúp em với ạ....sắp thi 10 rồi...please~~~ huhu

  vùng mã hóa của 1 gen cấu trúc ow vi khuẩn có 2400 nucleotit và 2850 liên kết hiđro. gen trên phiên mã 3 lần tạo ra các mARN, mồi ARN có 2 riboxom trượt qua 1 lần và không lặp lại để tổng hợp nên các chuỗi polipeptit.

  â ) tính số a.a môi trường cần cung cấp cho quá trình tổng hợp các chuỗi polipeptit tren

  b ) gen trên bị đột biến làm giảm đi 2 liên kết hidro. nhưng chiều dài không thay đổi so với ban đầu

  xác định số lượng từng loại của gen sau khi bị đột biến.....

  helppppppppppppppp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  một gen B có chiều dài 5100 VÀ CÓ 20% A. Mạch 1 của gen có T+X=42%, T-X=6%

  a, Số lượng từng loại nu trên mỗi mạch đơn của gen

  b, Gen B đột biến thành gen b dưới dạng thay thế 1 cặp nu. TInhs ssô lk H và số nu mỗi loại MT cung cấp cho gen b nhân đôi 3 lần

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  em có biết ở lần phân bào 1 kì nào dẫn tới làm cho bộ nst giảm 1/2 về nguồn gốc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Gen B dài 5100 ăngtơrong. Có A+T=60% Số nucleotit của gen

  1 xác định số nucleotit của gen B

  2 số nucleotit từng loại của gen là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1