YOMEDIA
VIDEO

Tính số gen con được tổng hợp biết A= 240, G = 3/4A

Một gen có A=240, G=3/4 A. Gen nhân đôi ba đợt liên tiếp.

a, tính số gen con được tổng hợp

b, tính số lượng từng loại nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi

c, tính số liên kết H của gen bị phá vỡ

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) số gen con được tạo ra là: 2\(^3\) = 8 (gen)

  b) số lượng từng loại nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi là:

  A\(_{mt}\)=T\(_{mt}\)= A . (2\(^k\) - 1) = 240 . ( 2\(^3\) - 1) = 1680 (nu)

  G\(_{mt}\)=X\(_{mt}\)= 3/4 A . ( 2\(^k\) -1)= \(\dfrac{3}{4}\). 240 . (2\(^3\) - 1) = 1260

  c) số liên kết H của gen bị phá vỡ trong quá trình gen nhân đôi 3 lần là:

  (2A + 3G) . ( 2\(^k\) - 1 )=(2.240 + 3.\(\dfrac{3}{4}\) .240).(2\(^3\)-1 )=( 480 + 180 ).7=4620

    bởi Đặng Văn Hùng 28/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1