ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 231 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 231 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Trong những quần xã phân bố ở vùng nhiệt đới và ôn đới thấp thì quần xã nào có mức đa dạng về loài cao hơn? Hãy giải thích.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Quần xã phân bố ở vùng vĩ độ cao và vĩ độ thấp thì quần xã ở vĩ độ tháp có mức đa dạng về loài cao hơn vì các điều kiện sống: nhiệt độ lượng mưa, chế độ chiếu sáng... thuận lợi hơn. SInh cảnh nơi sống phân hóa mạnh hơn, xuất hiện nhiều nguồn thức ăn hơn.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 231 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Tấn Vũ

  A. mức độ gần gũi giữa các loài trong quần xã

  B. mức độ sử dụng thức ăn của các sinh vật tiêu thụ

  C. mức độ phân giải hữu cơ của các vi sinh vật

  D. con đường trao đổi vật chất trong quần xã

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Tiểu Ly

  I. Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, kiểu phân bố theo chiều thẳng đứng chỉ gặp ở thực vật mà không gặp ở động vật.

  II. Sự phân bố cá thể trong tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao mức độ sử dụng nguồn sống của môi trường.

  III. Sinh vật phân bố theo chiều ngang thường tập trung nhiều ở vùng có điều kiện sống thuận lợi.

  IV. Sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài

  A. 1

  B. 3

  C. 4

  D. 2

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thuy linh

  A. Sinh vật này ăn sinh vật khác, ức chế cảm nhiễm

  B. Kí sinh vật chủ, sinh vật này ăn sinh vật khác

  C. Kí sinh vật chủ, ức chế cảm nhiễm

  D. ức chế cả nhiễm, cạnh tranh

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1