YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 231 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 231 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Trong những quần xã phân bố ở vùng nhiệt đới và ôn đới thấp thì quần xã nào có mức đa dạng về loài cao hơn? Hãy giải thích.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Quần xã phân bố ở vùng vĩ độ cao và vĩ độ thấp thì quần xã ở vĩ độ tháp có mức đa dạng về loài cao hơn vì các điều kiện sống: nhiệt độ lượng mưa, chế độ chiếu sáng... thuận lợi hơn. SInh cảnh nơi sống phân hóa mạnh hơn, xuất hiện nhiều nguồn thức ăn hơn.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 231 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON