YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 143 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 tr 143 sách BT Sinh lớp 12

Quan hệ gần gũi giữa hai loài, trong đó cả hai loài đều có lợi nhưng có một loài có lợi nhiều hơn so với loài kia, đó là quan hệ nào dưới đây ?

A. Kí sinh                                                                B. Hội sinh.

C. ức chế - cảm nhiễm.                                            D. Hợp tác

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

  • Quan hệ hợp tác là quan hệ giữa hai loài mà đôi bên cùng có lợi nhưng khôn nhất thiết phải xảy ra.

Vậy đáp án đúng là: D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 143 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON