YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 139 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 tr 139 sách BT Sinh lớp 12

Hãy trình bày 2 ví dụ về 2 mối quan hệ giữa nấm với các loài khác?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

2 ví dụ về 2 mối quan hệ giữa nấm với các loài khác:

  • Vi khuẩn, nấm men và động vật đơn bào cộng sinh trong ống tiêu hoá của sâu bọ, giúp tăng cường khả năng tiêu hoá xenlulôzơ của sâu bọ.
  • Nấm cộng sinh với rễ cây (ví dụ rễ cây thông) hình thành nấm rễ, giúp cho cây hấp thụ nước và muối khoáng tốt hơn.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 139 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON