ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 5 trang 239 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 239 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Mối quan hệ giữa tò vò và nhện được mô tả trong câu ca dao "Tò vò mà nuôi con nhện, về sau nó lớn nó quyện nó đi, tò vò ngồi khóc tỉ ti, nhện ơi, nhện hỡi, nhện đi đằng nào" là:

A. Quan hệ kí sinh

B. Quan hệ hội sinh

C. Quan hệ con mồi - vật ăn thịt

D. Quan hệ ức chế - cảm nhiễm

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Mối quan hệ giữa tò vò và nhện được mô tả trong câu ca dao "Tò vò mà nuôi con nhện, về sau nó lớn nó quyện nó đi, tò vò ngồi khóc tỉ ti, nhện ơi, nhện hỡi, nhện đi đằng nào" là quan hệ con mồi - vật ăn thịt

⇒ Đáp án C

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 239 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1