YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 139 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 tr 139 sách BT Sinh lớp 12

Hãy giải thích vai trò của động vật đối với thụ phấn và phát tán của thực vật?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Vai trò của động vật đối với thụ phấn và phát tán của thực vật :

Thực vật là thức ăn cho nhiều loài động vật. Tuy nhiên, trong quá trình ăn lá cây, quả, hạt, lấy mật hoa... động vật đã góp phần thụ phấn và phát tán cho cây.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 139 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON